ASSISTÈNCIA MÈDICA:

La residència compta amb un metge propi que passa a ser referència dels nostres residents. Les seves funcions bàsiques són:
 • Fer l'avaluació geriàtrica integral de la persona usuària a l'ingrés.
 • Prescriure els tractaments específics (farmacològic, nutricional, de contenció...) i indicar les mesures a adoptar segons les necessitats individuals
 • Fer el seguiment periòdic de les persones usuàries segons les necessitats assistencials individuals (malalties agudes o cròniques, processos terminals...) i actualitzar l'expedient assistencial.
 • Donar informació de l'estat de salut a cada persona usuària, al familiar o persona de referència, demanant la seva col·laboració en el procés d'atenció.
 • Assessorar el personal assistencial en tot allò que pugui conduir a la millora de la qualitat de l'atenció prestada.
 • Derivacions a especialistes quan és necessari.
           

INFERMERIA:

Està format per un/a infermer/a que s’encarrega de:
 • Valorar la persona a l'ingrés i elaborar el Pla d'atenció d'infermeria (PAI).
 • Participar en les sessions interdisciplinàries per tal d'elaborar, avaluar i modificar el Pla individual d'atenció de cada persona.
 • Aplicar les tècniques pròpies d'infermeria i elaboració dels protocols necessaris de UPP (úlceres per pressió), de canvis posturals, d'incontinències, etc., i la seva correcta aplicació.
 • Preparar, distribuir, administrar i fer el seguiment de la medicació i dels tractaments prescrits pel professional mèdic.
 • Fer una avaluació continuada de les necessitats bàsiques de les persones ateses.
 • Identificar i oferir les atencions de confort, ajuda i la informació adient a la persona, família i persones de l'entorn en el procés de morir.